HOME
PL
szukaj

Aktualności

20 SIERPNIA 2010 R.

 

Caritas Polska ZAPRASZA
na konferencję z udziałem ekspertów z Polski, Holandii,  Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji oraz Belgii
zatytułowaną:  Laboratoria Integracji  
Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach
Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym.


Konferencja odbędzie się 31 sierpnia 2010 roku
w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza
w siedzibie Fundacji Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
w godzinach 10:00 – 16:00

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres integracja@caritas.pl

lub telefonicznie: 22 3348 500  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Laboratoria integracji

– konferencja podsumowująca REALZIACJĘ PROJEKTU

" Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym”

31 sierpnia 2010

Sala im. Jerzego Turowicza, ul. Sapieżyńska 10A

Warszawa  

 

10.00                                                    Otwarcie konferencji
ks. dr. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska

 

10.10 12-00 Sesja pierwsza

 

prof. Rinus Penninx, Institute for Migration and Ethnic Studies Uniwersytet w Amsterdamie – "Gearing Integration Policies at EU, national and local level to another”

 

Mikołaj Pawlak, kierownik Grupy Badawczej Caritas Polska – prezentacja publikacji podsumowującej projekt „Laboratoria integracji” czyli Laboratoria Lokalnie

 

Krzysztof Wittels / Witold Hebanowski, Warszawskie Centrum Wielokulturowe  – Prezentacja projektu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego

 

Tomasz Sieniow, Prezes Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa – Prezentacja inicjatyw koordynacji działań na rzecz migrantów w Lublinie

 

Agata Kaczmarska/Dorota Rosiecka, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Prezentacja działań WCPR

 

Podsumowanie sesji: Mirosław Bieniecki, specjalista ds. integracji, Caritas Polska 

 

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

 

12.30 – 14.30 Sesja druga

 

Mirosław Bieniecki  -  Laboratoria w Polsce na poziomie polityki migracyjnej państwa

 

Pablo Lopez Pietsch doradca gabinetu Sekretarza Stanu do spraw Imigracji i Emigracji – Doświadczenia Hiszpanii: zarządzanie polityką integracyjną

 

Radosław Stryjewski, Departament Polityki Migracyjnej MSWiA – Prezentacja analiz Departamentu dotyczących integracji imigrantów w Polsce

 

Peter Verhaeghe, oficer ds. migracji, Caritas Europa – Rola organizacji pozarządowych w integracji imigrantów w Europie 

 

Podsumowanie sesji: Mikołaj Pawlak

 

14.30 – 14-45 Przerwa kawowa

 

14.45 – 16.00 Panel podsumowujący:

 

Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MIPS - Polski pomysł
na integrację;

Francis Davis, dyrektor Las Casas Institute - brytyjskie doświadczenie z „social cohesion”,

George Joseph, Caritas Sweden – rola Caritas  w integracji cudzoziemców

dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej –współpraca NGO z instytucjami publicznymi,

 

16:00 LUNCH

 

 

 

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU LABORATORIA INTEGRACJI W OXFORDZIE

W dniach 19-21 marca 2010 R. Mirosław Bieniecki i Mikołaj Pawlak wzięli udział
w międzynarodowej konferencji pt. Renewing the Catholic Social Conscience, zorganizowanej przez Las Casas Institute (http://www.bfriars.ox.ac.uk/index.php)
w Oxfordzie. Podczas sesji poświęconej migracjom i uchodźctwu zaprezentowali tam wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Laboratoria integracji”.