HOME
PL
szukaj
Tytuł

Publikacje

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprezentować publikację, która powstała w ramach projektu: „Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym” 

W publikacji prezentujemy wyniki analiz konkretnych dobrych praktyk z zakresu polityki integracyjnej stosowanych w Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Realizując projekt „Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym” przyjęliśmy, że Polska skutecznej integracji cudzoziemców powinna uczyć się od tych państw członkowskich, który mają na tym polu najlepsze osiągnięcia. Najlepszym dostępnym miernikiem tych osiągnięć jest Indeksu Polityki Integracji Migrantów (Jan Niessen, Thomas Huddleston, Laura Citron, Indeks Polityki Integracji Migrantow, British Council i Migration Policy Group, Bruksela 2007) porównujący wiele wymiarów polityki integracyjnej w 28 krajach.

Na podstawie indeksu wytypowaliśmy państwa członkowskie UE o najwyższych wskazaniach. Następnie konsultując się z ekspertami z tych państw postanowiliśmy dotrzeć do konkretnych miejscowości, gdzie w codziennej praktyce realizowana jest polityka integracji. Zależało nam odwiedzeniu konkretnych instytucji i porozmawianiu z konkretnymi osobami codziennie pracującymi z i na rzecz migrantów. Chcieliśmy wiedzę ekspertów dokonujących pewnych syntez i obserwujących politykę integracyjną z „lotu ptaka” uzupełnić o doświadczenia i obserwacje osób, które najlepsze praktyki wcielają w życie.
 
Drugim ważnym aspektem doboru miejsc, w których postanowiliśmy przyjrzeć się dobrym praktykom z bliska, była możliwość ich przekładalności na warunki polskie.
W ten sposób wybraliśmy i w ramach wizyt studyjnych odwiedziliśmy następujące miejsca: Bruksela w Belgii, Barcelona i Mataró w Hiszpanii, Lizbona w Portugalii oraz Peterborough w Wielkiej Brytanii.
W publikacji tej najpierw staramy się odpowiedzieć na pytanie w jakich działaniach musi mieć podstawy proces integracji. Rozdział ten powstał pod wpływem wniosków wyciągniętych z obserwacji dobrych praktyk. Zrozumieliśmy, jak ważne jest prowadzenie działań wstępnych, pre-integracyjnych, które określamy opisową nazwą oprowadzenie po domu. Dowodzimy, że jest to w tej chwili najważniejsza sprawa do efektywnego przeprowadzenia w ramach polityki wobec cudzoziemców mieszkających w Polsce.
 
W następnym rozdziale prezentujemy opisy działań podejmowanych przez konkretne instytucje, które odwiedziliśmy. Są to lekcje, z których kreatorzy oraz realizatorzy polityki integracyjnej w Polsce mogą naszym zdaniem nauczyć się wiele ciekawego. Całość zamknięta jest podsumowaniem, w którym wyciągamy wnioski płynące z przedstawionych lekcji i rekomendujemy, jakiego rodzaju działania powinny zostać podjęte w naszym kraju.
 
Mirosław Bieniecki 
Mikołaj Pawlak