HOME
PL
szukaj
Tytuł

Laboratoria integracji

Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym - to nowy projekt Caritas Polska realizowany od 1 marca 2009 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Jego celem jest opis najlepszych praktyk integracyjnych stosowanych w państwach członkowskich UE wobec obywateli państw trzecich oraz możliwości przeszczepienia ich do polskiego kontekstu instytucjonalnego. Dzięki projektowi poprawie ulegnie jakości obsługi cudzoziemców. Stanie się tak dzięki wymianie doświadczeń i informacji na temat integracji oraz upowszechnieniu zebranych doświadczeń wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji zaangażowanych w procesy integracji obywateli państwa trzecich.